Féachann tionscadal LIFE Atlantic Crex le stádas caomhnaithe na dTraonach a fheabhsú trí fheabhas a chur ar líonra na Limistéar Cosanta Speisialta agus ar an talamh feirme mórthimpeall.

Limistéir Léarscáil an Traonaigh

Beidh an tionscadal ar siúl ar 8 láithreán tionscadail (i 9 SPA agus ar thalamh feirme tacaíochta in aice láimhe) atá faoi úinéireacht phríobháideach den chuid is mó.