Ár nDaoine

John Carey
John Carey
Bainisteoir Tionscadáil
Julie Kearney
Julie Kearney
Riarthóir Tionscadail
Catriona Kelly
Catriona Kelly
Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail do Dhún na nGall
Liam Loftus
Liam Loftus
Oifigeach Allamuigh do Mhaigh Eo agus Gaillimh
Patrick Fitzmaurice
Patrick Fitzmaurice
Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail do Mhaigh Eo agus Gaillimh
Jone Ugarteburu
Jone Ugarteburu
Oifigeach Allamuigh do Dhún na nGall
Andrea Parisi
Andrea Parisi
Taighdeoir PhD